Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek
 • HR wetgeving

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Inhoudsopgave

Per 1 augustus 2022 is de ‘Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ ingegaan. Een mooie wet voor de werknemers. Deze wet zorgt er namelijk voor dat jij als werknemer meer informatie en duidelijkheid krijgt over de arbeidsvoorwaarden. Het doel van deze wet is om verandering te brengen in de complexe en ingewikkelde regels rondom contracten en arbeidsvoorwaarden. Wat de nieuwe regels en richtlijnen van deze wet zijn, en wat voor impact ze hebben op jou als werknemer. Dat bespreken we in deze blog.

Wat is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden?

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) is per 1 augustus 2022 van kracht gegaan in Nederland. Deze wet is van toepassing op bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten. Het doel van deze wet is dat het de werkgevers verplicht stelt om werknemers beter te informeren over de arbeidsvoorwaarden. Ook moet deze nieuwe wet het aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt bevorderen. De wijzigingen die in deze wet zijn opgenomen zijn voornamelijk in het belang van de werknemers. In deze wet zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van:

 • De studiekostenbeding bij verplichte opleidingen
 • Het informatieplicht van de werkgever
 • Het verbod op nevenactiviteiten
 • Het recht op een voorspelbaar werkpatroon

De studiekostenbeding bij verplichte opleidingen

De studiekostenbeding gaat over de (gedeeltelijke) vergoeding van studiekosten. Zo wordt in veel gevallen afgesproken tussen werknemer en werkgever dat de werknemer de studiekosten moet terugbetalen, indien deze binnen een bepaalde periode na het behalen van de studie ontslag neemt. Een werkgever kan in dit geval dus vrij eenvoudig de studiekosten op de werknemer verhalen.

De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden maakt een einde aan de studiekostenbeding. Dit betekent dat de werkgever verplichte opleidingen kosteloos moet aanbieden en niét mag terugvorderen. Zelfs niet als de werknemer binnen een korte tijd na het behalen van de opleiding besluit om ontslag te nemen. Een andere wijziging is dat de werkgever de werknemer in gelegenheid moet stellen om de opleiding tijdens werktijd te kunnen volgen. Daarnaast dient een verplichte opleiding als werktijd beschouwt te worden. Deze wet is van toepassing op zowel bestaande en nieuwe arbeidsovereenkomsten.

We noemden al een aantal keren het woord verplicht. De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is namelijk enkel van toepassing op verplichte opleidingen. Een verplichte opleiding is een opleiding die de werkgever op grond van het Europees recht, nationaal recht of cao verplicht dient aan te bieden en nodig is om een functie goed in te kunnen uitvoeren. Studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, daar blijf het studiekostenbeding wel van toepassing.

Uitbreiding informatieplicht van werkgever

Per 1 augustus 2022 is ook de informatieplicht van de werkgever uitgebreid. Dit betekent dat de werkgever meer informatie dient aan te leveren over de arbeidsovereenkomst. Werkgevers moeten werknemers binnen één week na de eerste werkdag schriftelijk op de hoogte stellen van een aantal arbeidsvoorwaarden. Deze mogen ook al in het arbeidscontract worden opgenomen. Uitbreidingen die in werking zijn gesteld door de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn:

 • De duur en voorwaarden van de proeftijd
 • Werkdagen en tijdstippen waarop de werknemer dient te werken
 • Indien van toepassing; de minimale oproeptermijn
 • De plek waar wordt gewerkt
 • Regelingen voor betaald verlof (naast vakantiedagen)
 • In dien van toepassing; het recht op scholing
 • De procedure voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst

Werknemers in een bestaande arbeidsovereenkomst kunnen bovenstaande informatie aanvragen bij de werkgever. De werkgever is vervolgens verplicht om deze aan te leveren.

Einde verbod verrichten nevenwerkzaamheden

In de meeste arbeidsovereenkomsten is een verbod op nevenactiviteiten opgenomen. Dit betekent dat je als werknemer naast je werk geen overige werkzaamheden mag uitvoeren, dit kan zijn betaald werk of vrijwilligerswerk. In deze bedingen zijn bepalingen opgenomen die het uitvoeren van nevenactiviteiten verbieden, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door de werkgever.

Met de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is het verbod op nevenactiviteiten nietig verklaard. Enkel wanneer er objectieve rechtvaardigheidsgronden zijn, dan is een verbod toegestaan. Voorbeelden van deze objectieve rechtvaardigheid zijn bijvoorbeeld belangenconflicten of het niet naleven van de arbeidstijdenwetgeving. Het is voor de werkgever niet verplicht om deze rechtvaardigheidsgronden op te nemen in het arbeidsovereenkomst. Dit mag ook gegeven worden op het moment dat de werkgever een beroep wilt doen op het beding.

Het recht op een voorspelbaar werkpatroon

Een andere wijziging dankzij de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is het recht op een voorspelbaar werkpatroon. Werknemers met een onvoorspelbaar arbeidspatroon (nuluren- en oproepovereenkomst) hebben hier voornamelijk baat bij. Werkgevers dienen deze werknemers namelijk een referentiekader (dagen en uren) te geven waarbinnen de werknemer kan worden opgeroepen. Indien er geen referentiekader is, of een werknemer buiten dit kader wordt opgeroepen, dan hoeft de werknemer niet te reageren.

Een andere wijziging voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon is dat zij vanaf nu na een dienstverband van 26 weken een verzoek mogen indienen voor een meer voorspelbaar arbeidspatroon. Zijn daar mogelijkheden voor, dan moet een werkgever hiermee instemmen. De werkgever is verplicht om te reageren op dit verzoek. Werkgevers van bedrijven met meer dan 10 werknemers in dienst, dienen dit binnen een maand te doen. Voor werkgevers met minder dan 10 medewerkers, geldt dat zij binnen drie maand moeten reageren. Reageert een werkgever niet, dan wordt het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd.

Heb je een voorspelbaar werkpatroon, dan stelt deze wet het verplicht dat de werkgever aangeeft wat de arbeidsdagen met de bijbehorende uren zijn.

Vind je nieuwe baan met Swipe4Work!   

Ben je niet tevreden over je huidige arbeidsvoorwaarden of toe aan een nieuwe uitdaging? Bekijk dan eens de vacatures op de app van Swipe4Work. Swipe4Work helpt je namelijk om de volgende stap in je carrière te zetten. Download direct de Swipe4Work app in de Appstore of Playstore en maak een profiel aan. Met de Swipe4Work-app vind je eenvoudig passende vacatures op basis van jouw vaardigheden, eigenschappen en wensen. Swipe door passende vacatures en vind direct jouw droombaan.

Anderen bekeken ook: