Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek

Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 13 januari 2023

Bedankt dat je de tijd neemt om Swipe4Work’s privacyverklaring te lezen! Wij respecteren jouw privacy, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.swipe4work.com en www.swipe4work.nl (de Website), de Swipe4Work app, het werkgeversportaal en de diensten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens.

 1. Over ons

De app, werkgeversportaal en website worden geëxploiteerd door Swipe4Work B.V. en dit is tevens de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens. Swipe4Work B.V.  gevestigd en kantoorhoudende in Nederland te Groningen (9723 ZA) aan de Helperpark 274-6.

We hebben een Privacy Manager aangesteld. Dit is geen ‘functionaris voor gegevensbescherming’ zoals bedoeld in artikel 37 van de AVG. Het is echter wel iemand die ervoor zorgt dat jouw gegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. De werkzaamheden van de Privacy Manager omvatten het monitoren en afhandelen van vragen en klachten. Je kan de Privacy Manager bereiken via [email protected].

2. Informatie die wordt verzameld en verwerkt

2.1 Persoonlijke informatie

Bij het aanmaken van een account (“Account”) in onze App of werkgeversportaal, kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals je:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Locatie gegevens;
 • Mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Opleidingsgegevens;
 • Werkervaring;
 • Foto’s en/of video’s;
 • Hobby’s en interesses.

2.2 Informatie voor gebruikers jonger dan 13 jaar

Zoals vermeld in onze algemene voorwaarden, mag je Swipe4Work alleen gebruiken als je minimaal 13 jaar oud bent.

2.3 Aanvullende informatie

Je kunt ervoor kiezen om aanvullende informatie aan je profiel toe te voegen en/of ons aanvullende voorkeuren te geven voor de vacatures die je wilt zien. Deze voorkeuren kunnen altijd handmatig weer worden gewijzigd.

2.4 Apparaat informatie

We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat wordt gebruikt bij het openen van de App of Werkgeversportaal, zoals het besturingssysteem, het model en de taal van het apparaat.

2.5 Gebruiksinformatie

Tijdens het gebruik van de App worden gegevens verzameld zoals je reactie op de voorgestelde vacatures of kandidaten, de status van je match en de chatberichten.

Bovendien verzamelen we bij het gebruik van de app logs van fouten en uitzonderingen die fouten kunnen indiceren, maar ook logs van bepaalde acties zoals de bezochte pagina’s of aangeklikte knoppen. Dit wordt gedaan om problemen zo snel mogelijk op te kunnen lossen en de service voor alle gebruikers te kunnen verbeteren. Deze tools zijn essentieel voor onze app-ervaring, maar je kunt bezwaar maken tegen de verzameling (zie sectie 4: Recht om bezwaar te maken).

2.6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden of je gegevens lokaal worden opgeslagen. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren;
 • Cookies om analyses en onderzoek uit te voeren, zoals hoeveel bezoekers de website gebruiken. De data die door de cookies verzameld wordt is geanonimiseerd;
 • Cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven;
 • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser.

3. Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Swipe4Work vertrouwt op een aantal rechtsgronden voor het verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken van de informatie die wij over je hebben voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven, waaronder:

 • Voor zover nodig voor het leveren van de services en om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de servicevoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld de services niet leveren tenzij wij jouw locatiegegevens verzamelen en gebruiken;
 • Wanneer je hebt ingestemd met de verwerking;
 • Wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een bevel van de rechter, of om rechtsvorderingen in te stellen en te verdedigen;
 • Om je vitale belangen of die van anderen te beschermen, zoals in noodgevallen;
 • Wanneer noodzakelijk voor de rechtmatige belangen van Swipe4Work of een derde partij, zoals onze belangen bij het beschermen van onze leden en de belangen van onze partners.

4. Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?

 • Persoonsgegevens direct van jou ontvangen;
 • We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je, je aanmeldt via onze website, app of werkgeversportaal;
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen.

5. Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

6. Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben.

7. Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken.

8. Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

8.1 Verwerkers

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën Verwerkers: online opslagservices. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: zorg dragen voor de opslag van de persoonsgegevens.

8.2 Derden

Soms delen we jouw Persoonsgegevens met andere partijen, die geen Verwerker zijn. Dit kan alleen met andere partijen die jouw Persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat verenigbaar of in overeenstemming is met het doel waarvoor wij jouw Persoonsgegevens hebben gekregen. Met deze partijen spreken wij af dat ze jouw Persoonsgegevens zorgvuldig behandelen.

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

8.3 Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de Google Remarketing technologie van Google. Het betreft retargeting-technologie, die ons in staat stelt om bezoekers van onze website door middel van gerichte reclame op de website van het reclamenetwerk van Google opnieuw aan te spreken. De reclame wordt weergegeven middels het gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor worden cookies op jouw computer geïnstalleerd waarmee externe aanbieders, waaronder Google, bijhouden welke websites van ons met jouw browser bezocht zijn. Met behulp van deze informatie kunnen onze advertenties dan op een later tijdstip op onze websites, bijvoorbeeld tijdens een zoekopdracht op Google of op de website van het Google-netwerk, worden getoond. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google en de werking van remarketing vindt je op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Je kunt ook hier de opslag van cookies door jouw browserinstellingen deactiveren en/of aangeven dat je niet akkoord gaat met de gegevensopslag van Google Remarketing via www.google.com/policies/technologies/ads/

8.4 Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

8.5 Doorgifte

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens.

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

9. Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Je kunt een klacht indienen als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

10. Vragen, klachten en feedback

We nemen jouw rechten en privacy zeer serieus en stellen het op prijs dat je de tijd hebt genomen om deze Privacyverklaring te doorlopen. Als je vragen, klachten of feedback hebt, stuur ons dan een e-mail op [email protected].