Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek
 • HR wetgeving

Het minimumloon 2024: wat verandert er?

Het minimumloon 2024: wat verandert er?

Het minimumloon is ieder jaar weer een belangrijk onderwerp. Ook veranderd er vanaf 1 januari 2024 weer het een en ander. Het verplichte minimumuurloon wordt namelijk geïntroduceerd als het laagste wettelijk loon per uur. Vanaf dat moment zullen de vaste minimummaand-, week- en daglonen niet langer van kracht zijn. In deze blog gaan we dieper in op deze verandering van het minimumloon in 2024.

Wat is het minimumloon?

Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever volgens de wet moet betalen aan een werknemer voor het werk dat hij of zij doet. De overheid bepaalt dit bedrag om ervoor te zorgen dat werknemers genoeg geld verdienen om hun basisbehoeften te kunnen betalen. Werkgevers moeten dus minstens dit vastgestelde bedrag betalen en mogen niet minder betalen dan het minimumloon.

Minimumloon 2023

Per 1 juli 2023 zijn de minimumlonen weer gestegen. Dit betekent dat het minimumloon voor 21 jaar en ouder bruto maandelijks € 1995,00 is. Dit komt neer op € 460,40 per week, € 92,08 per dag en € 12,79 per uur. Het is goed om te weten dat de uurtarieven niet alleen gebaseerd zijn op leeftijd, maar ook op de lengte van de werkweek. Voor personen van 21 jaar of ouder gelden de volgende tarieven:

 • Bij een werkweek van 36 uur: € 12,79 per uur.
 • Bij een werkweek van 38 uur: € 12,12 per uur.
 • Bij een werkweek van 40 uur: € 11,51 per uur.

Minimumloon 2024

Elk jaar gaat het minimumloon omhoog, en dat zal in 2024 niet anders zijn. Toch zullen er in 2024 belangrijke veranderingen plaatsvinden met betrekking tot het minimumloon, allemaal vanwege de introductie van het minimumuurloon volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml). Na veel discussie is deze wetswijziging nu definitief goedgekeurd. Dit betekent dat werknemers worden betaald op basis van de daadwerkelijk gewerkte uren. Hiermee heeft de overheid het doel om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht de duur van hun werkweek, hetzelfde uurloon ontvangt.

In 2023 is de situatie namelijk zo dat iemand met het minimumloon bij een werkweek van 40 uur minder per uur verdient dan iemand die 36 uur per week werkt. De werknemers met een 36-urige werkweek hebben dus op dit moment het hoogste uurloon: € 12,79. In 2024 is dit dus niet meer het geval. Om het verder uit te leggen maken we gebruik van de € 12,79 per uur uit 2023. In 2024 is het minimumuurloon gebaseerd op 36 uur per week. Als je dit uurloon zou toepassen op een 38- of 40-urige werkweek, dan zie je ineens dat deze werknemers meer gaan verdienen:

 • 36-urige werkweek: € 1995,00 per maand
 • 38-urige werkweek: € 2.105,83 per maand
 • 40-urige werkweek: € 2.216,67 per maand

Berekenen minimumloon 2024

Met de invoering van het minimumuurloon wordt het berekenen van het salaris aanzienlijk eenvoudiger. Het enige wat je nodig hebt, is het wettelijke minimumuurloon voor verschillende leeftijdscategorieën en het aantal uren dat is gewerkt. De vaste minimummaandsalarissen, weeksalarissen en dagsalarissen worden overbodig, omdat alles draait om het uurtarief. Het salaris kan gemakkelijk worden berekend met behulp van de volgende formule:

Berekening: (aantal gewerkte uren in periode X) * (wettelijk minimumuurloon) = Salaris in periode X

Voorbeeld: Stel u bent 54 jaar en werkt 24 uur in de week op dinsdag, donderdag en vrijdag. U verdient het minimumuurloon. Dan is uw loon in februari 2024:

 • Gewerkte uren in februari 2024:
  • Week 5 = 16 uur;
  • Week 6 = 24 uur;
  • Week 7 = 24 uur;
  • Week 8 = 24 uur;
  • Week 9 = 16 uur;
 • Totaal gewerkte uren in februari 2024 = 104 uur;
 • Wettelijk minimumuurloon voor 21 jaar en ouder = € 13,27;
 • Rekensom loon in een maand = totaal aantal gewerkte uren in die maand  x wettelijk minimumuurloon;
 • Loon in februari 2024 = (104 gewerkte uren in februari 2024) x € 13,27;
 • Loon in februari 2024 = € 1.380,08.

Hoogte minimumloon 2024

De hoogte van het minimumloon is dus zeker verandert in 2024 ten opzichte van 2023. De minimumlonen gekoppeld aan de leeftijd ziet er als volgt uit:

21 jaar en ouder = € 13,27

20 jaar = € 10,62

19 jaar = € 7,96

18 jaar = € 6,64

17 jaar = € 5,24

16 jaar = € 4,58

15 jaar = € 3,98

Op zoek naar een nieuwe baan?

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Download dan direct de Swipe4Work app in de Appstore of Playstore. Met de Swipe4Work-app vind je eenvoudig passende vacatures op basis van jouw vaardigheden, eigenschappen en voorwaarden. Swipe door passende vacatures en vind direct jouw droombaan.

Anderen bekeken ook: