Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek
 • HR wetgeving

Dit staat er allemaal op je loonstrook

Dit staat er allemaal op je loonstrook
Inhoudsopgave

Wanneer je aan het werk bent, ontvang je regelmatig een overzicht van je salaris, vaak in de vorm van een loonstrook. Maar ben je ooit in de war geraakt bij het bekijken van je loonstrook of begreep je niet precies wat al die afkortingen en cijfers betekenen? Geen zorgen, je bent niet alleen! In deze blog nemen we je mee terug naar de basis en leggen we stap voor stap uit wat een loonstrook precies is, waarom het slim is om deze goed te bewaren, en wat de betekenis is van de verschillende onderdelen.

Wat is een loonstrook?

We beginnen bij de basis, wat is een loonstrook nu precies? Een loonstrook, ook wel salarisstrook of salarisspecificatie genoemd, is een document dat de werkgever aan de werknemer verstrekt als bewijs van de uitbetaling van het loon. Op deze loonstrook staat uitgebreid de opbouw van het salaris beschreven. Het biedt een overzicht waarin je kunt zien welke belastingen en premies worden ingehouden, welke toeslagen je ontvangt en hoe bijvoorbeeld vakantiegeld wordt opgebouwd.

Wanneer ontvang ik een loonstrook?

In Nederland is de werkgever wettelijk verplicht om iedere keer wanneer het loon wordt uitbetaald een loonstrook te verstrekken. Dit geldt ongeacht of het salaris per maand, per vier weken of per week wordt uitbetaald. De werkgever moet ervoor zorgen dat de loonstrook wordt verstrekt voor de dag of op de dag van de uitbetaling van het loon. Dit geeft werknemers de mogelijkheid om hun loonstrook te controleren en ervoor te zorgen dat alles correct is berekend zoals belastingen, premies, reiskosten of eventuele inhoudingen en toeslagen.

Moet je een loonstroken bewaren?

Het is slim om je loonstrookjes goed te bewaren. Dit kan handig zijn als bewijs wanneer de belastingdienst later meer informatie wil of als ze je loon willen controleren. Het kan ook nodig zijn als bewijs van hoeveel geld je verdient, bijvoorbeeld als je een lening wilt, een huis wilt huren of een financiële afspraak moet maken. Het bewaren van je loonstrookjes helpt ook bij je eigen administratie, zodat je een overzicht hebt van hoeveel je verdient en andere financiële informatie over de jaren. En het geeft je de kans om te controleren of de uren die je hebt gewerkt kloppen, of je het juiste salaris krijgt en of je extra betaald krijgt voor overuren of werken op onregelmatige tijden.

Wat staat er in een loonstrook?

Een loonstrook is vrij uitgebreid en bevat verschillende gegevens en details met betrekking tot het salaris. De samenstelling van een loonstrook kan variëren tussen organisaties. De inhoud ervan verschilt dus van werkgever tot werkgever. Bovendien kunnen dezelfde posten bij verschillende werkgevers een andere benaming hebben. Gewoonlijk bevinden je persoonlijke gegevens zich bovenaan de loonstrook, met gegevens over je werkgever. Daarnaast wordt vermeld voor welke periode de loonstrook van toepassing is, en wordt informatie gegeven over je contractuele uren en uurloon. Onderstaande punten vind je in ieder geval op je loonstrook:

 • Je naam en adresgegevens
 • Naam en adresgegevens van de werkgever
 • Data salarisspecificatie
 • Datum indiensttreding
 • De periode waarvoor je betaald krijg
 • Het aantal dagen/uren dat je werkt
 • Brutoloon en nettoloon
 • Pensioenbijdrage
 • Loonheffing
 • Vergoedingen en inhoudingen
 • Vakantiegeld en vakantiedagen

Afkortingen en begrippen loonstrook

Wanneer je naar je loonstrook kijkt, zie je waarschijnlijk een aantal afkortingen en begrippen staan. Sommigen zijn wat duidelijker dan anderen, daarom benoemen we hieronder de belangrijkste begrippen en afkortingen van een loonstrook:

Brutoloon (BL): Het totale salaris voordat er belastingen en inhoudingen worden afgetrokken.

Nettoloon (NL): Het bedrag dat je daadwerkelijk ontvangt na aftrek van belastingen en inhoudingen van het brutoloon.

Loon voor loonbelasting (LB): Het bedrag waarover belastingen en heffingen worden berekend.

SV-loon: Sociaal verzekeringsloon, het bedrag waarover sociale premies worden berekend.

Sociale verzekeringsbank (SVB): Verwijzend naar de sociale premies die worden afgedragen voor sociale zekerheid.

Loonheffing (LH): De ingehouden belasting op je loon, inclusief inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen.

Zvw-bijdrage: Bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, die bijdraagt aan de financiering van de basiszorgverzekering.

Pensioenpremie: De premie die wordt afgetrokken voor je pensioenfonds.

Arbeidskorting: Een belastingkorting die je ontvangt op basis van je inkomen uit arbeid.

Heffingskorting: Een korting op de te betalen belastingen, vaak gebaseerd op persoonlijke omstandigheden zoals leeftijd, inkomen en gezinssituatie.

Bijzondere beloningen: Extra inkomsten zoals vakantiegeld, bonussen, of overuren die anders belast kunnen worden.

Werkgeversbijdrage: De bijdragen die je werkgever betaalt voor bijvoorbeeld pensioenregelingen of sociale premies.

Loonkosten werkgever: Het totale bedrag dat je werkgever aan jouw salaris besteedt, inclusief sociale premies en eventuele andere kosten.

Cumulatief bedrag: Het totaalbedrag van inkomsten, belastingen en inhoudingen vanaf het begin van het jaar tot de huidige periode.

Uurloon: Het bedrag dat je per gewerkt uur verdient.

Fiscaal loon: Het loon waarover belastingen worden berekend, inclusief bepaalde toeslagen en inhoudingen.

Periode: De specifieke periode waarvoor de loonstrook geldt.

Op zoek naar een nieuwe baan?

Ben je ook op zoek naar een nieuwe baan? Vacatures vind je snel en eenvoudig op de Swipe4work-app. De app is te downloaden in de App Store en de Google Play Store. Na het installeren maak je eenvoudig een profiel aan. Nadat je profiel compleet is, zorgt het unieke algoritme ervoor dat passende vacatures worden getoond. Het handige aan deze app? Je solliciteert met één swipe naar rechts, en het indienen van een cv of sollicitatiebrief is niet nodig! Zo eenvoudig vind je nergens een baan.

Anderen bekeken ook: