Download de app
Download de app Contact opnemen Terugbelverzoek
  • HR wetgeving

Ziek tijdens vakantie: wat zijn de regels?

Ziek tijdens vakantie: wat zijn de regels?
Inhoudsopgave

Vakantie, een tijd waar iedereen naar uitkijkt. Even er tussenuit om te ontspannen en weer op te laden. Maar soms gaat het helaas niet zoals gepland: je wordt ziek tijdens je vakantie. Dit kan behoorlijk teleurstellend zijn en doet je wellicht afvragen wat er gebeurt met die kostbare vakantiedagen die je hebt opgespaard. In deze blog gaan we dieper in op de regels die gelden wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie en hoe je ervoor kunt zorgen dat je je vakantiedagen niet verliest.

Ziek tijdens vakantie

Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar soms word je helaas ziek tijdens je vakantie. Zelfs als je op vakantie ziek wordt, is het essentieel om dit aan je werkgever te melden. Hierdoor voorkom je dat je kostbare vakantiedagen verloren gaan aan ziekte. Vakantie is bedoeld om je op te laden en heeft idealiter een positieve invloed op je welzijn. Als ziekte zich voordoet tijdens je vakantie, kan dat de functie van vakantie verstoren. Daarom is het belangrijk om de volgende stappen te ondernemen wanneer je ziek wordt tijdens je vakantie.

Meld je direct ziek

Wanneer je tijdens je vakantie ziek wordt, is het van belang dat je zo snel mogelijk je werkgever op de hoogte brengt. Meestal ben je verplicht om dit binnen 24 uur te doen. De melding van ziekte gebeurt vaak per e-mail of telefoon. De precieze regels voor ziekmelding vind je doorgaans in je arbeidscontract, verzuimreglement of het personeelshandboek. Als je niet in staat bent om zelf contact op te nemen, kan iemand anders dit namens jou doen. Zodra je hersteld bent, is het belangrijk om dit onmiddellijk aan je werkgever te laten weten.

Verzamel bewijsmateriaal

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, is het slim om bewijsmateriaal te verzamelen om je ziekmelding te ondersteunen. Afhankelijk van je locatie en de ernst van je ziekte, kan dit betekenen dat je naar een plaatselijke dokter, kliniek of ziekenhuis moet gaan. Zorg dat je een verklaring krijgt waarin staat wat je hebt, wat er wordt geadviseerd en hoelang je naar verwachting ziek bent. Bewaar alle medische documenten en recepten, deze heb je mogelijk nodig om je ziekteverlof te rechtvaardigen.

Zorg dat je bereikbaar blijft

Het is belangrijk om bereikbaar te blijven voor zowel je werkgever als eventueel de bedrijfsarts. Geef daarom bij het ziekmelden ook je actuele vakantieadres en het telefoonnummer waarop je tijdens je vakantie bereikbaar bent door.  Hiermee kunnen zij indien nodig contact met je opnemen voor verdere afstemming en opvolging van je ziektemelding.

Bepaal of je terug naar huis kunt

Als je fysiek in staat bent, dien je aan het einde van je vakantie terugkeren naar huis. Maar, het kan voorkomen dat je vanwege medische redenen aan het einde van je vakantieperiode nog niet kunt terugkeren. In dit geval ben je verplicht om de werkgever bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat je daadwerkelijk niet in staat bent om te reizen.

Vakantiedagen of ziektedagen

Het goede nieuws is dat je werkgever geen vakantiedagen mag aftrekken voor de dagen dat je ziek bent tijdens je vakantie. Je hebt het recht om de vakantiedagen waarop je ziek was, op een later moment opnieuw op te nemen. Dit geldt echter alleen als je het verzuimprotocol hebt gevolgd en zoals eerder beschreven op tijd hebt gemeld dat je ziek bent. Controleer na terugkomst of je werkgever dit goed heeft doorgevoerd.

Er zijn uiteraard enkele uitzonderingen waarin de werkgever wel het recht heeft om vakantiedagen in te houden tijdens ziekte. Dit is het geval in de volgende situaties:

  • Als dit is vastgelegd in je cao (collectieve arbeidsovereenkomst), je arbeidscontract of het bedrijfsreglement.
  • Als er schriftelijk is overeengekomen dat de werkgever het recht heeft om vakantiedagen in te houden in het geval van ziekte tijdens je vakantie.
  • Als je persoonlijk akkoord hebt gegeven voor het inhouden van vakantiedagen.

Op zoek naar een nieuwe baan?

Ben je ook op zoek naar een nieuwe baan? Vacatures vind je snel en eenvoudig op de Swipe4work-app. De app is te downloaden in de App Store en de Google Play Store. Na het installeren maak je eenvoudig een profiel aan. Nadat je profiel compleet is, zorgt het unieke algoritme ervoor dat passende vacatures worden getoond. Het handige aan deze app? Je solliciteert met één swipe naar rechts, en het indienen van een cv of sollicitatiebrief is niet nodig! Zo eenvoudig vind je nergens een baan.

Anderen bekeken ook: